Rahoitusosaamista jo vuodesta 1995 >> Eura-tietokanta | Oppimisympäristö  
 

Referenssit

Mm. seuraavat:

Aluehallinto

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Etelä-Karjalan liitto

Tutkimuslaitokset sekä valtakunnallisia kehittämisorganisaatioita

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)
Suomen metsäkeskus
Metsäntutkimuslaitos (Metla)
TTS tutkimus

SHOK

CLEEN Oy

Oppilaitokset

Korkeakoulut ja yliopistot

Aalto -yliopisto (Pienyrityskeskus)
Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak
Haaga-Helia
Hämeen ammattikorkeakoulu
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Turun ammattikorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa instituutti
Vaasan ammattikorkeakoulu

Koulutuskuntayhtymät/Koulutuskonsernit

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)
Pohjois-Savon ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä
Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Aikuiskoulutuskeskukset, kauppaoppilaitokset, sosiaalialan oppilaitokset jne.

Aktiva
Amiedu
Helsinki Business College
JAKK EU-tietokeskus
Jyväskylän aikuisopisto
Kainuun ammattiopisto
Keskuspuiston ammattiopisto
Luovi (Ammattiopisto)
Oulun Osaamiskeskus Oy
Porin aikuiskoulutuskeskus
Seurakuntaopisto
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
TTS koulutus
Turun ammatti-instituutti

Kunnat ja kunnalliset kehitysyhtiöt

Kuntaliitto

Cursor Oy
Hyvinkään kaupunki
Jyväskylän seudun kehittämiskeskus Jykes Oy
Järvenpään kaupunki
Kehittämiskeskus Häme
Kuopion kaupunki
Lappeenrannan kaupunki
Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy
Porin kaupunki
Salon kaupunki
Savonlinnan kaupunki
Siilinjärven kunta
Sisä-Savon seutuyhtymä
Turun kaupunki
Ylä-Savon Kehitys Oy

Yritykset

CLEEN Oy
EKOKEM Oy
Eera Finland Oy
Fintra Projects Ltd Oy
Joensuun Tiedepuisto Oy
Jyväskylän Teknologiakeskus Oy
Kareltek Oy
Kuopio Innovation Oy
Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy
Rastor Oy
Sento Oy (Högfors)

Liitot/Järjestöt/Säätiöt

Aikuiskouluttajien liitto r.y. AKOL
Aseman Lapset ry
Asumispalvelusäätiö ASPA
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
SAK (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö)

 • Aliupseeriliitto
 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
 • Ilmailualan Unioni IAU
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
 • Kaupanalan esimiesliitto KEY
 • Kemianliitto
 • Merivartioliitto
 • Metallityöväen Liitto
 • Palvelualojen ammattiliitto PAM
 • Paperiliitto
 • Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
 • Puu- ja erityisalojen liitto
 • Rakennusliitto
 • Rautatieläisen Liitto
 • Rautatievirkamiesliitto
 • Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
 • Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys - SLSY
 • Suomen Merimies-Unioni SM-U
 • Suomen Muusikkojen Liitto
 • Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL
 • Sähköalojen ammattiliitto
 • Teatteri- ja Mediatyöntekijät TeMe
 • Tulliliitto
 • Vankilavirkailijan Liitto VVL
 • Veturimiesten liitto
 • Viestintäalan ammattiliitto
 • Yleinen Lehtimiesliitto

Työtehoseura TTS

 
(C) EuraGroup | Yhteystiedot | etunimi.sukunimi@euragroup.com | www.euragroup.com